koop non plastic Happy Soaps bij LEEF Meppel

Wat zijn microplastics eigenlijk?

Microplastics zijn kleine stukjes kunststof. Ze zijn kleiner dan 5 millimeter en soms zo klein dat je ze niet of nauwelijks kunt zien met het blote oog. Die kleine deeltjes kunststof zijn slecht oplosbaar in water en dus ook niet afbreekbaar. Niet fijn, want veel komen vroeg of laat in het milieu terecht.

Stel: jouw plastic scrub of shampoofles blijkt vol te zitten met microplastics. Dan kunnen er tot wel 100.000 deeltjes per scrub- of wasbeurt in het milieu belanden. 100.000! Deze plastics spoel je met de rest van de scrub of shampoo door het afvoerputje en dit belandt uiteindelijk als afvalwater in het milieu. Doordat ze zo klein zijn, zijn ze lastig uit het water te filteren. De microplastics belanden uiteindelijk in onze zeeën en oceanen en zorgen daar voor een verstoring van het ecosysteem en dat de kleine deeltjes uiteindelijk in ons eten en drinken terecht komen.

Daarom!, koop non plastic Happy Soaps

Terug naar blog